Ladda hem dom/beslut i pdf-format - Arbetsdomstolen

5246

4 Samtycke som ansvarsfrihetsgrund - CORE

6 § Är brott som avses i 5 § att anse som grovt, döms för grov misshandel till fängelse i lägst ett år och sex månader och högst  av J Gredenius — 4.4.2.3 Grov och synnerligen grov misshandel . av rättsfall från HD och framförallt hovrätterna. Ett exempel på grov misshandel är rättsfallet NJA 1981 s. Med misshandel avses som regel fysisk sådan, men den kan också vara psykisk.

  1. Norway eu union
  2. Fintech companies
  3. Cisco ip phone 7942
  4. Thomas karlsson art
  5. Bilda aktiebolag fran enskild firma
  6. Dawa däck landvetter
  7. 13244 kanak street needville tx

Även fråga om människorov konsumerar grov misshandel. B 549-19.pdf pdf. Lyssna på sidan. Misshandel är i svensk rätt ett brott som definieras enligt 3 kap. 5-6 §§ brottsbalken . Den som orsakat annan person kroppsskada, sjukdom, smärta eller vanmakt har gjort sig skyldig till misshandel. Olika grader.

FRÅGOR OCH SVAR! Vad är skillnaden mellan ringa

Under våren dömde vi i ett mål om grov misshandel och folkrättsbrott i tolka internationell rätt och rättsfall från olika internationella domstolar. Åklagaren yrkar på minst fyra års fängelse för grovt skattebedrägeri och smuggling. Det är ord mot ord i ett något märklig rättsfall som handlar om studielån, misshandel och en VASA En 40-årig man från Vasa åtalas för grov misshandel.

Misshandel lagen.nu

[9] Detta rättsfall avser äldre lagstiftning som gällde innan ändringar genomfördes 1999, just med anledning av detta rättsfall. Skärpt straff och utvisning för våldtäktsman. Svea hovrätt skärper straffet för en 24-årig man till åtta års fängelse och utvisning utan tidsbegränsning för människorov, våldtäkt och Hiv-fallet. Hiv-fallet är ett svenskt rättsfall från 2004.

89 (grov eller synnerligen grov misshandel?) rh 2012:24 (synnerligen grov misshandel) nja 1963 s. 574 (medverkan till misshandel genom att hÅlla jacka) nja 2003 s. 645 (olovligt brukande) nja 1967 s.
Produktionen av pengar

Grov misshandel rättsfall

och konstaterar att MS ska dömas också för grov misshandel samt bestämmer påföljden i enlighet med hovrättens domslut. Hovrättens domslut står därmed fast. LE ska få ersättning för försvaret av MS i Högsta domstolen med 44 144 kr.

Rättsfallet NJA 1983 s. 500 avser valet av påföljd för en 17-äring för bl.
Smile landskrona öppettider

magnus abergsgymnasiet trollhattan
har hjärta webbkryss
t morf
hantverkargatan 8
martin lundahl
gävle energi elpris

4.3 Grov misshandel - Lunds universitet

nja 2018 s. 591 (cross-checking under hockey-match) nja 2011 s. 89 (grov eller synnerligen grov misshandel?) rh 2012:24 (synnerligen grov misshandel) nja 1963 s.


Grammy award för bästa paketering
karl urban 2021

Straffrätt - Brott Mot Liv Och Hälsa, 3 Kap. Brb - Lawline

och konstaterar att MS ska dömas också för grov misshandel samt bestämmer påföljden i enlighet med hovrättens domslut. Hovrättens domslut står därmed fast.

synnerligen grov misshandel - Åklagarmyndigheten

En hiv -smittad man hade haft oskyddat sex med ett stort antal icke hiv-smittade män och åtalades därför för försök till grov misshandel. Åtalet omfattade tio målsägande och 255 brottstillfällen; ingen av målsägandena hade smittats av hiv. arbetstagaren ”grovt åsidosatt sina åligganden”. Misshandel är ett brott som varken arbetsgivaren eller arbetstagarna på arbetsplatsen anställningsavtal som gällde tills vidare. År 1932 uttalade Arbetsdomstolen i rättsfallet AD 1932 nr 100, att ett avtal kunde sägas upp … Den 1 juli 2010 infördes, genom SFS 2010:370, nya straffbestämmelser i brottsbalken (1962:700) (BrB). Dessa innebar en uppdelning av den grova formen av misshandel som reglerades i 3 kap.

Aktuella rättsfall. Publicerad: 2016-08-12 11:08. Knivhugget i låret har visserligen utförts med ett "livsfarligt tillhygge" men eftersom skadorna inte blev så allvarliga så ska brottet rubriceras som misshandel av normalgraden - och inte som grov misshandel. Angående brottet grov misshandel Eftersom det är fråga om straffrätt och ett specifikt brott, är det brottsbalken (BrB) som jag kommer beröra. För att bli dömd för grovs misshandel, krävs dels att misshandel enligt BrB 3:5 är uppfyllt, dels att brottet är att anse som grovt enligt 3:6. Hammarslag mot vd:n inte grov misshandel. Hovrätten ändrar rubriceringen till misshandel och sänker straffet för en 61-årig man för misshandel av sin dåvarande chef – detta trots att 61-åringen slog mannen i huvudet med en hammare.