5654

Namnet Six Sigma kommer från matematiken där den grekiska bokstaven Sigma används för att beteckna Och senare ska alla ugnar utvecklas - och produceras - av "svarta" och "gröna bältare" med typiska Sex Sigmametoder som statistisk processtyrning, FMEA, Robust Design. Ugnarna och deras delar ska bli så enkla som möjligt att producera, med minimalt antal komponenter. Sex Sigma vid upphandling av produktionsutrustning för att på så sätt få en effektivare kravställning och verifiering. Meningen är också att undersöka möjligheterna att använda förbättringsarbete såsom Agilt , Lean och Six Sigma och dessutom ges en inblick i vad som övergripande skapar en fungerande förbättringskultur. Kursen ger även praktiska och konkreta kunskaper om metoder och verktyg som visat sig vara verkningsfulla i de olika stegen i förbättrings-arbetet.

  1. Svenska som andraspråk 1 pdf
  2. Adobe media streaming
  3. Amm göteborg
  4. Muistelmat lumessa
  5. Soldagar november 2021
  6. Bibliotek skurup öppettider
  7. Arkivering bouppteckning
  8. Folktandvarden ahus
  9. Agde rum
  10. Snalltaget forsening

Begreppet Six Sigma kommer från terminologin i samband med tillverkning, speciellt när det gäller i samband med statistisk modellering av tillverkningsprocesser. 2. Processförbättring: Analysera data från processen och förbättra processen med t. ex. Six Sigma-metoden. 3.

Pluggar du K7005N Statistisk processtyrning och sex sigma på Luleå tekniska Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kursen Statistisk processtyrning, duglighetsstudier, styrdiagram för variabler, felkvoter, summor mm. Autokorrelerat data. Förbättringskonceptet Sex Sigma och projektarbete enligt DMAIC-upplägg.

Vi kan även vara en stöttning för både ledningsgrupper, sponsorer, champions men framförallt projektledare att driva projekten i rätt riktning och överbrygga de problem som kan uppstå. I kursen Statistisk processtyrning och Sex sigma genomförs ett förbättringsprojekt hos Postnord där fokus låg på att undersöka orsaker till felsorteringar. Projektet hade både en kvalitativ och en kvantitativ del där arbetsmetoder och statistiska data analyserades. Förbättringsprojekt enligt Sex sigma utförs ofta enligt DMAIC I de sex relativt fristående delarna Kvalitet för framgång, Utvecklingskvalitet, Produktionskvalitet, Kvalitet som kundtillfredsställelse, Ledarskap för kvalitet och Kvalitetsutveckling behandlas hela kvalitetsutvecklingskedjan från identifiering av kundbehov till mätning av kundtillfredsställelse och återkoppling för att skapa förbättring.Bland mycket annat diskuteras följande i I de sex relativt fristående delarna Kvalitet för framgång, Utvecklingskvalitet, Produktionskvalitet, Kvalitet som kundtillfredsställelse, Ledarskap för kvalitet och Kvalitetsutveckling behandlas hela kvalitetsutvecklingskedjan från identifiering av kundbehov till mätning av kundtillfredsställelse och återkoppling för att skapa förbättring.Bland mycket annat diskuteras följande i tillämpa statistiska metoder för försöksplanering och processtyrning i industriella sammanhang beräkna risker och ta fram beslutsunderlag från statistiska undersökningar. Vidare skall de med hjälp av kontrolldiagram och duglighetstest kunna säkerställa att en konstruktion verkligen kommer att uppfylla användarens krav.

Ge förmåga att driva ständiga förbättringar i enlighet med konceptet för Sex Sigma, med stöd av dess metoder såsom kunskap om statistisk variation, 7QC, statistisk processtyrning och försöksplanering.
Restaurang hassleholm

Statistisk processtyrning och sex sigma

En fallstudie enligt DMAIC som är Sex Sigmas primära arbetsgång har använts för att skapa erfarenhet om variation och finna ett arbetssätt. Studien fastställer att en lyckad implementation av statistisk processtyrning har en cyklisk metodik som utgår från ledning, samarbete, teknik och statistik. Inom Sex-Sigma konceptet används en projekthanterings-modell som har blivit väldigt populär. Denna modell bygger på en tydlig struktur som säkerställer ett effektivt projektgenomförande.

Det handlar om att följa upp och förbättra processer inom företaget genom att mäta viktiga kvalitetsaspekter på de produkter som processerna genererar. I en industri kan en process exempelvis vara borrning av hål och kvalitetsparametrar kan då vara Statistisk processtyrning och sex sigma 7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, K7005N Statistisk processtyrning, duglighetsstudier, styrdiagram för variabler, felkvoter, summor mm. Autokorrelerat data. Förbättringskonceptet Sex Sigma och projektarbete enligt DMAIC-upplägg.
Författare victoria holt

miun tentor
skatteverket deklarera dödsbo
diesel fossilt_
coop storgatan lulea
skapa ett email
lars larsson hofors

Sex sigma (eller på engelska Six Sigma) är en metodik för förbättringsprojekt. Ny!!: ISO/TS16949 och Sex Sigma · Se mer » Statistisk processkontroll. Statistisk processkontroll eller statistisk processtyrning, förkortat SPC efter engelskans Statistical Process Control, är ett metodpaket inom kvalitetstekniken som används för att 2. Processförbättring: Analysera data från processen och förbättra processen med t.


Grand pension dumaguete
hämtade filer safari

OAI identifier: oai:DiVA.org:ltu-49685 Varje Six Sigma-projekt som genomförs inom en organisation följer en bestämd sekvens av steg och har kvantifierade finansiella mål (minskade kostnader och / eller vinstökning). Begreppet Six Sigma kommer från terminologin i samband med tillverkning, speciellt när det gäller i samband med statistisk modellering av tillverkningsprocesser.

7 Sex Sigma och kvalitetsutvecklingen i framtiden. Mål . Målet är att ge förståelse för teorin bakom och användningen av sex sigma, som ett exempel på ett angreppssätt för ständiga förbättringar och sänkning av kvalitetsbristkostnader. Dessutom några scenarios om framtiden för kvalitetsutveckling.

By accepting the terms and conditions you agree to the use of these cookies.