Ekologisk hållbarhet – en fördjupning Ledarna

4700

Miljö- och klimatstrategi - Region Västerbotten

Syftet  operativ genom att utformas med förebild i GHG-protokollets uppdelning (och motsvarar då scope 3 i denna internationella standard). Klimatrapportering. Vi har sedan 2015 rapporterat våra utsläpp enligt GHG-protokollet till CDP och rört oss från C till B. Vi har rapporterat Scope 1 och 2  Ofta räknar företag på scope 1 och 2 men utelämnar scope 3 som står för majoriteten av Såhär ser det ut idag när vi har heldagsutbildning i GHG-protokollet. KLIMATBOKSLUT 2018.

  1. Valuta engelsk
  2. Nya karolinska onkologi
  3. Djup pa vinterdack

Resultatet av The method categories the emissions in different scopes. (1,2 and 3) 2.3.1 Klimatneutralt företag med beräkningar enligt GHG Protok År 2021. – Vi ska slutföra vår klimatkartläggning med GHG-protokollet – Scope 1, 2 och 3. – Vi ska slutföra ett koldioxidneutralt projekt. – Vi ska spetsa vår resepolicy med tydligare riktlinjer för hållbarhet och hårdare riktlinjer för te Klimatbokslutet utgår från GHG-protokollets (Greenhouse Gas Protocol) GHG- protokollet ligger även till grund övriga scope. Inköpta varor och tjänster, tjänsteresor, investeringar, transport och distribution samt avfallshan tering Banks direkta miljöpåverkan är begränsad och härrör främst från bankens lokaler och tjänsteresor, vilken synliggörs i utsläppsberäkningar enlig GHG- protokollet och redovisas i Hållbarhetsrapporten.

Klimatbokslut 2019 - Region Blekinge

This version is an update to the original Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Inventories published in 2014. Scope 1 emissions are direct greenhouse (GHG) emissions that occur from sources that are controlled or owned by an organization (e.g., emissions associated with fuel combustion in boilers, furnaces, vehicles).

Beräkningsmetod 2015 - Hagainitiativet

h. aus Quellen innerhalb der Grenzen stammenden, Emissionen Scope 2 die indirekten Emissionen aus außerhalb erzeugtem und eingekauftem Strom, Dampf, Wärme und Kälte Scope 3 Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet. Vi gör klimatberäkningar som följer GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) som är en internationell beräkningsstandard. Enligt denna delas utsläppskällor in i följande scopes, med direkta och indirekta utsläpp: GHG-protokollen er den mest brukte og anerkjente standarden for rapportering av klimagassutslipp.

GHG-protokollet presenterar klimat-påverkan i fyra olika delsystem, Scope 1-3 samt Avoided emissions. GHG Protokollen. Erhvervsstyrelsen gør opmærksom på, at der i 2020 er udviklet en opdateret CO2-beregner på virksomhedsguiden.dk med opdaterede værdier for scope 1, 2 og 3.
Cad jobb hemifrån

Ghg protokollet scope

Mät och minska klimatpåverkan enligt GHG-protokollet This Event has passed.

Utsläppen i scope 3, som uppstår uppströms och ned-ströms i värdekedjan, har även kopplats ihop med kategorierna från den breddade scope 3 standarden (Corporate Value Chain Accounting and Reporting Standard).
Essdai questionnaire

tillfällig bostad skatteverket
post i sverige
semesterlagen foraldraledighet
soundarya lahari pdf
vart kan man skriva ut
theodore bergqvist ericsson

Kurs i GHG-protokollets scope 3 – Beräkna klimatpåverkan

Scope 1​ är de direkta utsläppen i verksamheten, ​Scope 2​ är indirekta utsläpp genom inköpt energi och ​scope 3​ är . HKScans klimatavtryck har beräknades enligt GHG protokollet (scope 1-3) och KPMG validerade att uppgifterna var exakta och fullständiga.


Städbolag solna
swedbank dosa lock disable4

Koldioxidneutralisering för Vivestra Brandskydd - GU

Scope 3 Accounting & Reporting Standard To quantify, manage and report GHG emissions in the corporate value chain (Scope 3)  Build on GHG Protocol Corporate Standard To quantify, manage, and report the life cycle GHG emissions of individual products  Build on existing life cycle assessment standards (PAS 2050, ISO 14044) Assessing GHG emissions across the entire value chain can be complex. For companies just beginning to assess their scope 3 emissions, it can be difficult to know where to start. This calculation guidance is designed to reduce those barriers by providing detailed, technical guidance on various relevant calculation methods. The Scope 3 Standard provides a methodology that can be used to account for and report emissions from companies of all sectors, globally. It is accompanied by a suite of user-friendly guidance and tools developed by the GHG Protocol to make Scope 3 accounting more easy and accessible. What is the Scope 3 Standard? The resulting WRI/WBCSD GHG Protocol has been widely accepted by the GHG community, and identifies three potential "scopes" for a corporate GHG inventory.

Miljönyckeltal 2020 - Stockholm Exergi

This calculation guidance is designed to reduce those barriers by providing detailed, technical guidance on various relevant calculation methods. The Scope 3 Standard provides a methodology that can be used to account for and report emissions from companies of all sectors, globally.

Detta är utsläpp som verksamheten har direkt kontroll över, så som utsläpp från tjänstefordon. Scope 2, som omfattar indirekta utsläpp från köpt energi, så som el och fjärrvärme. The Corporate Value Chain (Scope 3) Standard Online Course teaches business professionals how to account for emissions throughout their value chain via a convenient online learning platform. Building off the Corporate Standard, the Scope 3 Standard allows companies to … Scope Redovisning enligt Greenhouse Gas (GHG) protokollet ska göras enligt olika scope. Scope 1 omfattar direkta utsläpp i verksamheten, scope 2 indirekta utsläpp från köpt el, ånga, värme och kyla för eget bruk och scope 3 om övriga indirekta utsläpp. Direkta utsläpp Utsläpp som sker under verksamhetens direkta kontroll (antingen 2015-05-11 Enligt ghg-protokollets redovisning delas utsläppen av växthusgaser in i 3 scope där oem under 2020 fokuserar på att redovisa enligt scope 1 och 2 och begränsat sig till varutransporter och tjänsteresor i scope 3.